Príbeh vody

//Príbeh vody

Príbeh vody

ZO SRDCA EURÓPY

Voda pod registrovanou značkou Royal Water je skutočne kráľovská. Obsahuje vyvážené množstvo minerálov, ale málo soli a vyviera už v čistote kojeneckej vody. Nespôsobuje obličkové kamene, je zásaditá, preto vám pomôže pri detoxikácii aj diéte. Môžete ju piť každý deň bez potreby obmieňania!!

Stále naliehavejšie hovoríme o novej strategickej surovine – o vode. Čím je výnimočná? Kvapalná voda je základná chemická substancia, ktorá umožnila vznik a rozvoj života na Zemi. Iba niektoré nižšie organizmy sú schopné prežívať bez nej, aj to iba za špecifických podmienok.

Pred miliónmi rokov

Naša pozornosť sa dnes sústreďuje predovšetkým na kvalitu, čistotu a zloženie vody. Moderné technológie nám umožňujú nachádzať podzemné zásoby vody, o ktorých sme doteraz nevedeli.

To je aj príbeh vody, ktorá sa nachádza v srdci Európy, v oblasti s najčistejšími a najkvalitnejšími pitnými vodami. Ložisko Royal Water vzniklo približne na prelome poslednej fázy druhohôr a na začiatku starších treťohôr, teda cca 70 miliónov rokov pred naším letopočtom. Táto oblasť sa vyznačovala vnútrozemskými morami, ktoré časom ustupovali a izolovali sa. Ich slanosť klesala, lebo do nich pritekali sladkovodné rieky.

Dokonalý filter

Vtedajšiu faunu a flóru tvorili hlavne organizmy s telami bohatými na anorganické látky, ako je vápnik, horčík, kremík, draslík. Usadzovanie uhličitanov podmienilo nielen dlhodobé zvýšenie morskej hladiny, spojené so zaplavením pevniny, ale aj teplá klíma. Morská voda bola vtedy oveľa bohatšia na vápnik a iné minerály ako dnes. Na konci obdobia kriedy začali živé organizmy, najmä morské, masívne vymierať. Zo zvyškov ich odumretých tiel vznikali fosílne usadeniny. Mali vyvážený pomer anorganických látok, ktoré fungovali ako dokonalý jemný filter. Voda, ktorá nim presakovala do nižšieho podložia,

sa tak obohacovala látkami, veľmi blízkych zloženiu ľudského tela. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo je Royal Water unikátna, presne vyvážená a s vysokým potenciálom, označovaným aj ako „živá voda“. Nekontaminovaná Postupom času sa voda zhromažďovala v podzemných dutinách a vytvárala zásoby ktoré sú dnes využívané. Celé ložisko Royal Water je od povrchu chránené vrstvou súvislého vysoko nepriepustného ílu, vďaka ktorému nedošlo podľa výskumov v priebehu posledných 65 rokov k žiadnej kontaminácii. Royal Water sa získava priamo z ložiska s pH 7,4 (ako ľudská krv), kde vyviera už v čistote a kvalite kojeneckej vody. Voda nie je žiadnym spôsobom chemicky upravovaná. Je vysokej kvality a čistoty bez obsahu škodlivých chemikálií, hormónov, antibiotík, pesticíd a podobných látok, čo je pravidelne kontrolované odbermi a testovaním.

Fyziologické výhody:

 • nízky obsah sodíka je ideálny pri diéte s nízkym obsahom soli
 • nízka mineralizácia ju robí vhodnou na pravidelnú dennú konzumáciu, nespôsobuje obličkové kamene
 • optimálny pomer vápnika a horčíka podporuje absorpciu minerálov, je alkalická (zásaditá), pomáha pri detoxikácii
 • voda je nekontaminovaná, neobsahuje žiadne hormóny, antibiotiká, znečisťujúce mikročastice plastov, patogény, škodlivé chemické látky a podobne
 • obsahuje prospešnú kyselinu kremičitú (cca až do 25mg/l pri minerálnej vode s pH 7,4), ktorá môže zbavovať organizmus ťažkých kovov a tým pôsobípreventívne aj proti neurodegeneratívnym ochoreniam (napr. z kumulácie hliníka v dutinách mozgu)
 • Ionizovaná voda môže spomaľovať starnutie a oxidáciu buniek, čo zároveň napomáha revitalizovať a obnovovať organizmus

Na základe prvých skúseností s konzumáciou Royal Water môžeme konštatovať, že záleží na tom, čo a koľko pijeme. Táto prírodná zásaditá voda čistého pôvodu má vynikajúce chuťové vlastnosti a obsahuje výbornú skladbu a optimálne množstvá minerálnych látok, stopových prvkov a iónov, ktoré sú pre organizmus potrebné z hľadiska výživovej fyziológie.

Máme podrobne spracované výsledky testovania prvých 83 ľudí, ktorí pravidelne pili fľaškovanú vodu Royal Water. Sledovali sme laboratórne hodnoty krvného obrazu, sedimentácie červených krviniek, biochemické a močové parametre. Zaznamenali sme pozitívne vplyvy na krvný obraz, niektoré biochemické parametre a hlavne na zastúpenie jednotlivých minerálov v krvi.

Testované osoby uvádzali nasledovné zmeny:

 • zmiernenie pálenia záhy
 • zmiernenie zápchy
 • zlepšenie trávenia
 • zlepšenie vylučovania moču
 • zníženie hladiny cholesterolu pri nastavenej diéte
 • zlepšenie svalovej výkonnosti
 • zníženie hmotnosti
 • pokles hladiny kyseliny močovej v krvi
 • zlepšenie hodnôt krvného tlaku

Voda má ideálny pomer vápnika a horčíka a obsahuje vzácnu kyselinu kremičitú, ktorá zbavuje telo ťažkých kovov a môže zabraňovať vzniku neurodegeneratívnych ochorení, akým je napríklad Alzheimerova choroba. Špeciálnymi špičkovými technológiami sa umocnujú jej pozitívne vlastnosti na hodnoty vysoko prospešné ľudskému telu. Ionizáciou sa zvyšujú hodnoty pH na 8,5 (Daily Ion Water) a 9,3 (Ionized Water).Voda hrá zásadnú úlohu aj v skladbe ľudského organizmu, tvorí asi 72 percent hmotnosti tela.

Dve tretiny sa nachádzajú vo vnútri buniek. Všetky hlavné biochemické reakcie v živých bunkách prebiehajú vo vodnom prostredí, ktoré je vhodné na rozpúšťanie a úpravu biomolekúl, ako sú bielkoviny a cukry, a vytvára vodíkové väzby potrebné v procese homeostázy, teda udržovania stálosti pH vo vnútri buniek. Je to stav, pri ktorom vnútorné prostredie živého organizmu zostáva v určitých limitoch, ktoré umožňujú jeho normálne fungovanie. Bez vody by nefungovali základné procesy a došlo by k poškodeniu organizmu.

Koľko vody denne?

Denný príjem vody závisí od viacerých faktorov. Medzi ne patrí vek, pohlavie, aktuálna fyzická aktivita, klíma. Normálny príjem vody v akejkoľvek podobe je úhrnne cca 0,34 L na 10 kg hmotnosti tela za deň u bežnej populácie. Nedostatok vody môže spôsobiť množstvo rôznych zdravotných ťažkostí a komplikácií. Prejavujú sa malátnosťou, poruchami videnia, bolesťami hlavy, zníženou fyzickou a psychickou výkonnosťou a odolnosťou. Dostatočná hydratácia je badateľná

objektívne a aj subjektívne. Človek má viac energie, lepšie mu pracuje mozog, hlavne pamäť, zlepšuje sa jeho fyzický výkon, obranyschopnosť, činnosť obličiek, pečene atd. Od kvality, čistoty, zloženia, pH a ORP vody závisí, ako rýchlo a ako kvalitne sa organizmus zregeneruje.

Autor: MUDr. Ivan Halmo,
Poliklinika Mýtna Bratislava, internista,
všeobecný lekár pre dospelých.

Rodina a zdravie
poradové číslo VI/2018

 

2018-10-19T11:50:14+00:00 08. 10. 2018|